Training Auditieve Verwerkingsproblemen

Acoustic Pioneer

Als er bij uw kind een vermoeden bestaat dat er auditieve verwerkingsproblemen zijn, dan kunt u overwegen om de training Dieren Stapelen bij ons te volgen. Hiermee wordt het auditieve werkgeheugen van uw kind op een speelse manier getraind.

Herkenning van auditieve verwerkingsproblemen

Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw kind:

  • langzaam reageert op wat u zegt
  • u niet goed verstaat of begrijpt
  • moeite heeft met het onthouden en uitspreken van klanken (bijv. draait klanken om en kort woorden in)
  • moeite heeft met verstaan in een rumoerige omgeving (school)
  • moeite heeft om lange opdrachten uit te voeren of te onthouden
  • een zwakke luistervaardigheid heeft
  • snel afgeleid en onrustig is in luistersituaties
  • één-op-één een beter kan luisteren dan in een groep
  • moeite heeft met het verstaan van personen die snel praten
  • moeite heeft met het herkennen van melodieën of ritmes

Meten en trainen van auditieve verwerkingsproblemen

Eerst wordt een korte gehoorscreening gedaan. Als blijkt dat uw kind minder goed hoort, dan verwijzen wij u naar uw huisarts. De assessment en training kunnen dan niet plaatsvinden.

Is de gehoorscreening goed dan volgt een assessment. Deze vindt plaats om te kunnen meten of er auditieve verwerkingsproblemen zijn en welke training voor uw kind van toepassing is (Stapelgek op dieren of Vliegles)

De training
Het kind krijgt een trainingsboek, waarin de doelen en afspraken worden opgeschreven. De trainingen worden zelf thuis gedaan en de voortgang wordt wekelijks besproken met de coach. Als ouder krijgt u een folder met informatie over hoe u uw kind kan begeleiden bij deze training. 

Kosten

De kosten voor deze training worden niet gedekt door uw zorgverzekeraar en zijn als volgt:

Vooronderzoek
Training

Totaal

€ 25,00
€ 100,00

€125,00

Meer informatie

Lees hier meer over Acoustic Pioneer.

Voor vragen over deze training neemt u contact op met Isa Thie.