Praktijkinformatie

De logopedische behandeling

De eerste afspraak duurt een uur, zodat wij de tijd hebben om de problemen goed in kaart te brengen. Naar de eerste afspraak neemt u mee:

  • Verwijsbrief van een arts (jeugdarts, huisarts, tandarts of andere arts)
  • Geldig identiteitsbewijs

Vervolgafspraken duren 30 minuten. Na de eerste afspraak volgt meestal een periode waarin testen worden afgenomen en op basis daarvan wordt, in overleg met u, een behandelplan opgesteld. Na enkele maanden therapie zal een evaluatiemoment plaatsvinden. Als de behandeling kan worden afgesloten, wordt een eindverslag gemaakt. Dit wordt zowel aan u als aan de verwijzend arts en huisarts gestuurd. 

Tijdens de behandelingen worden oefeningen en adviezen voor thuis meegegeven. Om de behandeling met een goed resultaat af te kunnen sluiten, is het belangrijk dat de oefeningen en adviezen thuis herhaald en toegepast worden.

Annuleren afspraak

Meldt u zich bij verhindering tenminste 24 uur van te voren af. Dit kan telefonisch, via whatsapp/sms, email of via de website met uw inloggegevens. Indien u de afspraak korter dan 24 uur van tevoren annuleert, wordt de behandeling bij u in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn € 30,00. Facturen voor een niet nagekomen afspraak kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

In geval van ziekte bekijken we samen of online (of telefonische) behandeling mogelijk is.

Dekking zorgverzekering

Logopedische behandeling zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en declareren uw behandeling automatisch bij uw zorgverzekeraar.
Houdt u er rekening mee dat logopedische behandeling vanaf 18 jaar onder het eigen risico valt.

Klanttevredenheidsonderzoek

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek door Qualiview. Uw toestemming hiervoor wordt bij de intake aan u gevraagd. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.

Wij horen graag wat u als positief heeft ervaren en wat u vindt dat er beter kan. Zo kunnen wij onze zorg continu blijven verbeteren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Qualiview, een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd. Qualiview nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem, dus wij kunnen niet zien wat u heeft ingevuld. De vragen gaan over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

AVG

Voor ons privacybeleid verwijzen wij u naar ons privacyregelement.