Even voorstellen: Mijn naam is Isa Thie. Ik ben sinds 2007 werkzaam als allround logopedist. Na wat verschillende werkervaringen koos ik ervoor om in een ziekenhuis te gaan werken in Purmerend en zo werd ik afasietherapeut. Wij behandelden toen nog in het ziekenhuis poliklinisch ook kinderen. Die combinatie vond ik erg leuk. Na de periode in het ziekenhuis heb ik lange tijd met veel plezier gewerkt in Amsterdam bij een behandelcentrum voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel. Ik miste echter toch ook het werken met kinderen en kreeg de kans om een eigen praktijk op te zetten in Wormerveer in 2014. Ik vond het heel erg fijn om ook weer met kinderen te werken en een eigen praktijk organiseren vond ik een leuke uitdaging. Ik kan als praktijkhouder veel meer op zoek naar nieuwe mogelijkheden in mijn vak. Al gauw werkte ik alleen nog maar in mijn eigen praktijk. In 2015 kwam Martha gelukkig de praktijk versterken. Kernwaarden in mijn werk vind ik openheid, gelijkwaardigheid en betrokkenheid. Ik probeer altijd de kijken naar hoe iemand functioneert met het probleem waarmee hij of zij zich aanmeldt en probeer hulp te bieden bij het kunnen meedoen in wat nodig en belangrijk is voor die persoon. In de afgelopen jaren heb ik diverse bijscholingen gevolgd.

Even voorstellen

Mijn naam is Martha Helmerhorst. In 2012 heb ik de opleiding logopedie afgerond aan e Hogeschool Zuyd in Heerlen en sinds 2015 maak ik deel uit van de maatschap van onze praktijk. Ik ben allround logopedist maar heb mij in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het behandelen van afwijkende mondgewoonten en articulatiestoornissen bij zowel kinderen als volwassenen. Ik ben aangesloten bij ParkinsonNet en bij de Vereniging van Huntington.

Logopedie voor kinderen

In onze praktijk worden kinderen van 2-18 jaar met diverse problemen op het gebied van communicatie en taal/spraakontwikkeling behandeld door zowel Isa als Martha.

Welke problemen kunnen worden behandeld?`

 • Taalontwikkeling (bijv. laat gaan praten, kromme en/of onvolledige zinnen, te kleine woordenschat, onvoldoende taalbegrip, meertalige ontwikkeling). 
 • Spraak (bijv. slissen, vervangen van klanken, onduidelijk/binnensmonds spreken)
 • Mondmotoriek (bijv. open mondgedrag, slappe mondmotoriek, verkeerde slikgewoonte)
 • Problemen met auditieve functies (auditieve verwerkingsproblemen: auditief geheugen, moeite met “hakken en plakken”, rijmen, beginnende geletterdheid)
 • Problemen met stem (kinderheesheid)

Specialisaties Isa

 • Logopedie bij taalontwikkelingsproblematiek en TOS
 • Behandeling van kinderen met Spraakontwikkelingsdyspraxie
 • Logopedie bij auditieve verwerkingsproblemen (Acoustic Pioneer Coach)
Specialisaties Martha
 • Therapie bij afwijkende mondgewoonten OMFT (op verwijzing van de tandarts of orthodontist)
 • behandeling van kinderen met fonologische spraakstoornissen

Wilt u meer lezen over logopedie voor kinderen, dan verwijzen wij u naar de volgende website: https://www.kindentaal.nl/home.

Logopedie voor volwassenen

In onze praktijk behandelen zowel Isa als Martha volwassenen met logopedische problemen. 

Welke problemen kunnen worden behandeld?

 • Afasie en spraakapraxie; woordvindingsproblemen, problemen met spreken en begrijpen van taal door bijv. beroerte, TIA, trauma of andere oorzaken
 • Dysartrie; onduidelijke spraak en scheve mondhoek
 • Slikproblemen; verslikken, moeite met eten/drinken 
 • Problemen met spreken en slikken door de ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington
 • Stemproblemen; heesheid, zwakke, vermoeide stem, stembandknobbeltjes, stembandverlamming, stemproblemen bij beroepssprekers- en zangers

Specialisaties Isa

 • Afasietherapeut
 • Stemtherapeut (Manuele Facilitatie van de Larynx)
Specialisaties Martha
 • Parkinson en Huntington gecertificeerde therapeut