Even voorstellen: Mijn naam is Isa Thie. 

Specialisaties: afasietherapie, stemproblemen bij zangers- en beroepssprekers, jonge niet-sprekende kinderen 

Ik ben sinds 2007 werkzaam als allround logopedist. Voordat ik logopedist werd heb ik een klassieke zangopleiding gedaan. In mijn werk in het ziekenhuis in Purmerend heb ik veel ervaring opgedaan als afasietherapeut en behandel ik sindsdien mensen met Niet-Aangeboren-Hersenletsel (NAH) na bijv. een beroerte met spraak- taal en slikproblemen. Vanuit mijn passie voor de stem en het zingen behandel ik in de praktijk mensen met stemproblemen, waaronder zangers, beroepssprekers, maar ook mensen met globusgevoel (“brok in de keel”), chronisch hoesten en genderdysfonie. Ik gebruik daarbij Manuele Facilitatie van de Larynx (MFL) en diverse spraak- en zangtechnieken. Sinds ik in 2014 mijn eigen praktijk in Wormerveer ben gestart werk ik ook vaak met kinderen met diverse taal- en spraakproblemen. Daarbij ben ik me meer gaan verdiepen in de behandeling van zeer jonge kinderen die niet tot praten komen, waarbij ook bredere ontwikkelingsproblematiek een rol speelt, zoals bijv. autisme. Kernwaarden in mijn werk vind ik openheid, gelijkwaardigheid en betrokkenheid. 

Even voorstellen: mijn naam is Martha Helmerhorst

Specialisaties: OMFT,  spraakproblemen bij kinderen, Parkinson-therapeut en Huntington-therpaeut

In 2012 heb ik de opleiding logopedie afgerond aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen en sinds 2015 maak ik deel uit van de maatschap van onze praktijk. Ik ben allround logopedist maar heb mij in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het behandelen van afwijkende mondgewoonten en articulatiestoornissen bij zowel kinderen als volwassenen. Ik ben aangesloten bij ParkinsonNet en bij de Vereniging van Huntington.

Logopedie voor kinderen

In onze praktijk worden kinderen van 2-18 jaar met diverse problemen op het gebied van communicatie en taal/spraakontwikkeling behandeld door zowel Isa als Martha.

Welke problemen kunnen worden behandeld?`

 • Taalontwikkeling (bijv. laat gaan praten, kromme en/of onvolledige zinnen, te kleine woordenschat, onvoldoende taalbegrip, meertalige ontwikkeling). 
 • Spraak (bijv. slissen, vervangen van klanken, onduidelijk/binnensmonds spreken)
 • Mondmotoriek (bijv. open mondgedrag, slappe mondmotoriek, verkeerde slikgewoonte)
 • Problemen met auditieve functies (auditieve verwerkingsproblemen: auditief geheugen, moeite met “hakken en plakken”, rijmen, beginnende geletterdheid)
 • Problemen met stem (kinderheesheid)

Specialisaties Isa

 • Logopedie bij taalontwikkelingsproblematiek en TOS
 • Behandeling van kinderen met Spraakontwikkelingsdyspraxie
 • Logopedie bij auditieve verwerkingsproblemen (Acoustic Pioneer Coach)
Specialisaties Martha
 • Therapie bij afwijkende mondgewoonten OMFT (op verwijzing van de tandarts of orthodontist)
 • behandeling van kinderen met fonologische spraakstoornissen

Wilt u meer lezen over logopedie voor kinderen, dan verwijzen wij u naar de volgende website: https://www.kindentaal.nl/home.

Logopedie voor volwassenen

In onze praktijk behandelen zowel Isa als Martha volwassenen met logopedische problemen. 

Welke problemen kunnen worden behandeld?

 • Afasie en spraakapraxie; woordvindingsproblemen, problemen met spreken en begrijpen van taal door bijv. beroerte, TIA, trauma of andere oorzaken
 • Dysartrie; onduidelijke spraak en scheve mondhoek
 • Slikproblemen; verslikken, moeite met eten/drinken 
 • Problemen met spreken en slikken door de ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington
 • Stemproblemen; heesheid, zwakke, vermoeide stem, stembandknobbeltjes, stembandverlamming, stemproblemen bij beroepssprekers- en zangers