Logopedie voor kinderen

In onze praktijk worden kinderen van 2-18 jaar met diverse problemen behandeld.

Welke problemen kunnen worden behandeld?`

 • Taal (bijv. laat gaan praten, kromme en/of onvolledige zinnen, te kleine woordenschat, onvoldoende taalbegrip, meertalige ontwikkeling). 
 • Spraak (bijv. slissen, onduidelijk/binnensmonds spreken)
 • Mondmotoriek (bijv. open mondgedrag, slappe mondmotoriek, verkeerde slikgewoonte)
 • Problemen met auditieve functies (auditieve verwerkingsproblemen: auditief geheugen, moeite met “hakken en plakken”, rijmen, beginnende geletterdheid)
 • Problemen met stem (kinderheesheid)
 • Problemen met vloeiendheid van het spreken (stotteren, broddelen)

Specialisaties

 • Logopedie bij taalontwikkelingsproblematiek
 • Logopedie bij auditieve verwerkingsproblemen (Acoustic Pioneer Coach)
 • Therapie bij afwijkende mondgewoonten (op verwijzing van de tandarts of orthodontie)
Wilt u meer lezen over logopedie voor kinderen, dan verwijzen wij u naar de volgende website: https://www.kindentaal.nl/home.

Logopedie voor volwassenen

Welke problemen kunnen worden behandeld?

 • Afasie; woordvindingsproblemen, problemen met spreken in zinnen of met taalbegrip door hersenletsel (na beroerte, trauma)
 • Spraakapraxie en dysartrie; problemen met vloeiend spreken of onduidelijke spraak door hersenletsel
 • Slikproblemen; verslikken, moeite met eten/drinken (door hersenletsel of andere onderliggende problematiek)
 • Problemen met spreken en slikken door de ziekte van Parkinson
 • Stemproblemen; heesheid, zwakke, vermoeide stem, stembandknobbeltjes, stembandverlamming, stemproblemen bij beroepssprekers- en zangers

Specialisaties

 • Afasietherapeut
 • Parkinson gecertificeerde therapeut
 • Stemtherapie (Complete Vocal Technique)

Logopedisten

Isa Thie

Martha Helmerhorst

De logopedische behandeling

De eerste afspraak duurt een uur, zodat wij de tijd hebben om de problemen goed in kaart te brengen. Naar de eerste afspraak neemt u mee:

 • Verwijsbrief van een arts (jeugdarts, huisarts, tandarts of andere arts)
 • Geldig identiteitsbewijs

Vervolgafspraken duren 30 minuten. Na de eerste afspraak volgt meestal een periode waarin testen worden afgenomen en op basis daarvan wordt, in overleg met u, een behandelplan opgesteld. Na enkele maanden therapie zal een evaluatiemoment plaatsvinden. Als de behandeling kan worden afgesloten, wordt een eindverslag gemaakt. Dit wordt zowel aan u als aan de verwijzend arts en huisarts gestuurd. 

Tijdens de behandelingen worden oefeningen en adviezen voor thuis meegegeven. Om de behandeling met een goed resultaat af te kunnen sluiten, is het belangrijk dat de oefeningen en adviezen thuis herhaald en toegepast worden.